music giada loop machine mirokurobot contact us

mirokurobot:

Artist: Mirokurobot
Title: N.A.T.O.
Track: 05
Album: Mirokurobot
Year: 2010/2011

Contains a sample from the videogame “Blake Stone - Aliens of Gold” (JAM/Apogee, 1994)

MirokuRobot are Hell Kola + Blodi B + ToblerOrchestra + DJ Phenoboogie.

Buy the whole album on iTunes! http://itunes.apple.com/album/mirokurobot/id431712342

http://www.mirokurobot.com
http://toblerorchestra.tumblr.com

mirokurobot:

Artist: Mirokurobot
Title: 39punto1
Track: 02
Album: Mirokurobot
Year: 2010/2011

MirokuRobot are Hell Kola + Blodi B + ToblerOrchestra + DJ Phenoboogie.

Buy the whole album on iTunes! http://itunes.apple.com/album/mirokurobot/id431712342

http://www.mirokurobot.com
http://toblerorchestra.tumblr.com

mirokurobot:

Artist: Mirokurobot
Title: Miroku
Track: 01
Album: Mirokurobot
Year: 2010/2011

MirokuRobot are Hell Kola + Blodi B + ToblerOrchestra + DJ Phenoboogie.

Buy the whole album on iTunes! http://itunes.apple.com/album/mirokurobot/id431712342

http://www.mirokurobot.com
http://toblerorchestra.tumblr.com